Christina Friberg

 

Ägare till   

 

Legitimerad psykoterapeut, Legitimerad sjuksköterska med specialistexamen i intensivvård, Vårdlärare, Handledare

Filosofie magister i omvårdnad och pedagogik. Grundkurs i praktisk filosofi

Att inneha en legitimation i Sverige innebär att yrkestiteln är skyddad och  får inte användas av andra än den som har genomgått en för titeln GODKÄND utbildning. Legitimationen är en viktig kvalitetsindikator för att behandlingen är  professionell, med forskning och beprövad erfarenhet till grund för utövningen.

 

40 års yrkeserfarenhet!

 

Jag erbjuder psykodynamisk psykoterapi vilket innebär;

att med hjälp av relationen till en psykoterapeut bearbeta inre konflikter och förändra psykiska mönster. Målsättningen kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och inre resurser, komma igenom en kris eller förstärka identiteten och nå en meningsfull förståelse av den egna livssituationen.

Vanligen sker psykoterapin med stor regelbundenhet, på samma tid och plats 45 minuter en gång i veckan, men tid och frekvens kan variera. Du väljer själv vad Du vill tala om, men från aktuella händelser går ofta vägen tillbaka i minnen och tidigare upplevelser.

Kontakten kan vara kortvarig och avgränsad eller långvarig och fördjupande. Psykoterapin syftar till att förstå och utnyttja dynamiken både i näraliggande händelser och i tidigare upplevelser. Relationen till psykoterapeuten användes för att förstå sig själv och bygga upp sin egna styrka, fördjupa den egna livstolkningen och åstadkomma större valfrihet i livet. Psykoterapeuten ställer sin yrkeskompetens och erfarenhet till förfogande för att nå dessa mål.

Anledningen till att söka kan vara;                                                                              

  • utbrändhet, trötthetssyndrom
  • depressioner
  • livskriser, sorger och förluster av olika slag
  • bearbetning efter sjukdomsupptäckt eller operation
  • existentiella livskriser
  • relationsproblem i yrkesliv och/eller privatliv
  • långvariga personliga konfliktsituationer som ofta påverkar både arbetsliv och privatliv.
  • otillfredsställelse med livssituationen som helhet.

Psykodynamisk psykoterapi enligt forskning.

Tidsskrift for Norsk psykologforening – Effekt av langvarig psykodynamisk terapi, Vol 50, nummer 3, 2013, side 260-262. Hämtad 21 mars 2017.

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=317195&a=3

Korttidsterapi

Korttidsterapi är en form av dynamisk psykoterapi, ISTDP (Intensive short term dynamic therapy) där du kommer med specifika önskemål förändring . Kanske att det är en just nu pågående relation eller situation vilken upplevs som störande i ditt liv som skall vara i fokus. Du fattar inte vad det är som sker. Varför gör Du så här och varför beter sig andra på detta viset? En psykoterapi där klientens tänkande utmanas till förmån för en känslomedvetenhet av en psykoterapeut sittandes mitt emot, långt ifrån bilden av terapeuten som sitter bakom klienten som ligger på en soffa. Terapeuten är  aktiv och klienten  likaså i  samarbete.

Hämtad 21 mars 2017 från Tidsskrift för Norsk psykologförening – Vol 50, nummer 8, 2013, side 781-789  Affektfobi-terapi: Prinsipper for å nærme seg følelser gjennom gradvis eksponering i psykoterapi  http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=329251&a=3

Långtidsterapi kan pågå i flera år.

Forskning har visat att psykoterapi som pågår i kontinuitet under minst ett år har ett gott utfall vad gäller personlig förändring i önskad riktning, som håller i sig efter avslutad terapi. Förändring tar tid och är arbetsamt.

Terapi under lång tid är att föredra för den som vill känna en förändring som hel person och vill att beslut och känsla skall vara i samklang med varandra på ett sätt som kanske inte är självklart. Det är lätt hänt att gamla mönster av måste och bör inte går hand i hand med känslan vilket ger ångest och försvar. En ond automatisk cirkel är skapad.

Hämtad 21 mars 2017. Tidsskrift for Norsk psykologforening – Effekt av langvarig psykodynamisk terapi, Vol 50, nummer 3, 2013, side 260-262.  http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=317195&a=3

 

%d bloggere liker dette: