Rörelse

Forskning visar att rörelse som att promenera, springa eller what ever har stor betydelse för hjärnans välmående. Fysisk rörelse, att göra det vår kropp är byggd för skapar också en psykisk rörelse. Och tvärtom. Den som sitter fast psykiskt kan hamna i möster av stillasittande. Kropp och psyke hänger alltid ihop. Rör på Dig för… Fortsett å lese Rörelse

Oro

Oro, ångest skapas enligt mitt sätt att se av att människan lämnar sig själv i nöd. Då vi inte förstår att ta hand om de känslor som väcks i vårt dagliga liv, tror att det går att vända sig bort, blunda eller ta till andra för att slippa ta hand om sig själv är oron… Fortsett å lese Oro

Pizza till alla

Enligt mitt sätt att se så finns bitar till alla alltid. Det gäller att förstå världen och andra männiksor på det viset att de allra flesta är goda och givmilda som människor. Jag vet att långt fler är rädda för sig själva och de egna fantasierna utifrån att ha gjort erfarenheten om mänsklighet som ond.… Fortsett å lese Pizza till alla

Vem är jag?

De människor som jag möter i mitt yrke som psykoterapeut har ofta bilder av sig själva som inte stämmer överens med den bild som personen ger mig. Framförallt gäller det första gången som personen kommer till min mottagning. Första gången, berättelsen om vad som fick denna människa att söka mig, ger oftast en bild av… Fortsett å lese Vem är jag?

Monster

Monster och rædsla skapas oftast av oss sjælva som en føljd av otrygghet. Otrygghet før att jag inte tror mig om att kunna hantera olika situationer och jag skapar mig sjælv fantasier redan i førvæg om vad som kan hænda. Om det som ænnu inte hænt. Trygghet inom mig sjælv ger vid handen att kunna… Fortsett å lese Monster

Ansvar

Varje vuxen mænniska har ansvar før sig sjælv i alla situationer med sig sjælv och med andra. Ansvar før vad munnen sæger och vad ørat hør. Vanligen går det hær av sig sjælvt och oproblematiskt. Problem uppstår nær inget ansvar tas før det som sægs, hørs. Ex. anklaganden utan grund eller ørat hør anklaganden utan… Fortsett å lese Ansvar

Tillit

Tillit, ja vad menas med det? Jag lutar mig mot Homburger Erikssons utvecklingteori där tillit beskrivs som ett stadie i utveckling till psykisk mognad. HE menar att människan antingen lyckas eller misslyckas med uppgiften som ligger i varje stadie och kan på så sätt gå vidare till nästa eller stagnera. Grundtillit eller misstillit är tidigt… Fortsett å lese Tillit

Att lura sig själv

Att gå efter egen karta hellre än verklighet kallas försvar och är ett säkert sätt att lura skjortan av sig själv. Otrygghet gör att vi människor skapar våra egna uppfattningar, drar bort och lägger till så som vi orkar med, just nu. Att ha vissa «filter» kan ju vara enbart bra. Allt ska ju inte… Fortsett å lese Att lura sig själv

Prata med din hjärna

https://urplay.se/program/210008-ur-samtiden-var-extraordinara-hjarna-tala-med-din-hjarna?fbclid=IwAR1YLszHx3UGbeXWjC434xXw4ryzwxIe5J1AwlQmq872Ip5GHOQUMNKArMY En mycket intressant filmsnutt med Åsa Nilsonne om hur vi kan adressera vår hjärna för att få så mycket ut av livet som vi själva vill och inte i vårt sätt att hantera oss själva förbjuder oss det vi vill göra. Hon är ju läkare och använder hjärnans funktioner på ett sätt som jag… Fortsett å lese Prata med din hjärna