FÖRSVAR

Försvar måste vi människor ha , det «rättar» till i vardagen. Försvar och att försvara sig, blir ett problem först då vardagen som den ena människan upplever inte kan kännas igen, förstås av nästa. Förnekelse och försvar hindrar förståelse. En människa som tänker, nej så är det inte eller ja men…  möter inte den andra.… Fortsett å lese FÖRSVAR

Kvinnor

Jag har i veckan fått förmånen att höra medicine doktor Gunilla Lundqvist, föreläsa om gruppterapi för kvinnor med trauma från sexuella övergrepp. Hur terapi i grupp, startade som ett experiment för femton år sedan, i akt och mening att det inte fanns/finns hjälp att få för dessa kvinnor. Hur kvinnorna i gruppen kunde berätta, lyssna… Fortsett å lese Kvinnor

Mentalisering

Vi blir våra relationer – om mentalisering, en livslång process skriver psykologen Tor Wennberg. Människans djupaste önskan är att bli sedd och förstådd. Därför försöker hon hela tiden förstå sina egna tankar, känslor och beteenden – men också andras. Denna process kallas mentalisering och har en enorm betydelse för hur människan interagerar i sin värld.… Fortsett å lese Mentalisering

SKAPA NY ERFARENHET

 Ett experimentellt lärande kräver av oss att vi går utanför vår bekvämlighetsgräns som vuxna. Där är vi som människor väldigt olika. Somliga av oss har lätt för att passera sina egna gränser medan andra sitter fast inom sina egna gränsdragningar. Ofta är grunden till denna låsthet, känslor som begränsar och finns med oreflekterade från barndomen.… Fortsett å lese SKAPA NY ERFARENHET

Rörelse

Vad får en människa att vilja röra på sig? Vad får en människa att vilja utvecklas och inte se utveckling som något skrämmande och tämligen onödigt? När jag ser mitt lilla barnbarn, nu sex månader, så ser jag utveckling i en rasande takt. En utveckling från ett knyte, till en liten människa med vilja och focus… Fortsett å lese Rörelse

Lärkan är här

Hur underbart är det inte att komma ut med min söta vovve Lilly, på morgonpromenad, en lördagsmorgon. Låt vara att det fortfarande är minusgrader och snö, men det är ändå den 16 mars, och idag hände det. Lärkan är här! Lilly gjorde mig uppmärksam på att lärkorna fanns här, redan tidigt i januari, genom att… Fortsett å lese Lärkan är här

Att förstå den andras intention och uttrycka sin egen mening

Att kunna förstå den andras intention och uttrycka sin egen mening utgör hälsa för en människa. Det är att kunna vara i rörelse mellan Jag och Du. Det Buber beskriver som det mellanmänskliga eller mellanvarat. Då människan brister i att vara i rörelse och antingen befinner sig inom sig själv, sitter fast i sig själv eller… Fortsett å lese Att förstå den andras intention och uttrycka sin egen mening

Relation

Det är intressant att iaktta skillanden mellan forskning över fenomenet «relation» i omvårdnadsforskning och pedagogisk forskning. Omvårdnadsforskning ser relation som essentiell, men inte existentiellt ömsesidig, medan pedagogisk forskning menar att relation är ömsesidighet, i den litteratur jag läst. Som jag ser det, är ömsesidigheten dialogens och hjälpens förutsättning, vare sig det handlar om omvårdnad och… Fortsett å lese Relation

Fantasin frodas mellan kaos och ordning, i möjlighetsmolnet.

Ja så har det hänt, det som inte skulle hända. SLU som universitet lägger ner verksamheten i Skara. Skara har egentligen inget att förlora, nu kan kreativiteten frodas utan hämsko från något som känns som en barlast, ett stort universitet som är som en koloss. En koloss som inte är lätt att vända på, har… Fortsett å lese Fantasin frodas mellan kaos och ordning, i möjlighetsmolnet.

Dialogpraktikens blogg

Här är jag, Christina som skriver i denna blogg. I bloggen försöker jag koppla ihop praktik med teori, som det framstår för mig i min vardag som psykoterapeut.

Featured post

Published
Categorized as Ukategorisert