Dialogpraktikens blogg

Här är jag, Christina som skriver i denna blogg. I bloggen försöker jag koppla ihop praktik med teori, som det framstår för mig i min vardag som psykoterapeut.

Featured post

Published
Categorized as Ukategorisert

Vi är våra relationer

Som barn är vi alla helt beroende av de vuxna människor som omger oss. Vanligtvis handlar det om våra föräldrar och efter tidig barnaålder handlar det också om andra vuxna som ser och möter oss. De barn som av sina föräldrar inte blir sedda och mötta för de de är, måste anpassa sig till föräldern… Fortsett å lese Vi är våra relationer

Expert

https://psykologisk.no/2020/07/hvem-blir-eksperter/ Denna artikel i Psykologiskt.no behandlar vad som känneteknar och vad som krävs som människa för att bli expert inom ett område. Artikeln betecknar främst ett professionellt område, där jag kan se att detta gäller också människan som sådan. Hur blir jag expert på mig sjäkv och vad känneteckanr den som låter sig själv mogna… Fortsett å lese Expert

Published

Kärlek och hat

Kärlek är den mogna varianten av hat enligt ex. Freud och eller objektrelationsteori, som jag förstår det. Enligt Freud föds vi med dödsdrift inom oss dvs. hatet har fritt spelrum vilket vi kan se med mycket tidiga personlighetsstörningar som riktar hat fra. mot sig själva. Att inte duga, kunna hjälpa sig själv föder ilska och… Fortsett å lese Kärlek och hat

Ilska

Ilska som känsla är till för att användas, inte för att undertryckas. Användningsområdet är att gränssätta men också skapa plats för sig själv och andra. Gränssätta, inte som stopp utan som aktiv handling. Aktiv handling som gör att den plats som den enskilda individen behöver för sina behov, sin utveckling, skapar individen själv. Ta den… Fortsett å lese Ilska

Medel eller mål?

Hur tænker du och bemøter dig sjælv och andra? Som medel eller mål? Frågan ær av størsta relevans då skillnaden i sættet i att bemøta avgør om vi kan hjælpas åt i en værld som vi har gemensam eller om du ær du och jag ær jag utan mænskligt utbyte. Mitt synsætt ær att alla… Fortsett å lese Medel eller mål?

Social?!

Martin Buber, min husfilosof, gör skillnad mellan det sociala och det mellanmänskliga och menar att det sociala inte nödvändigtvis behöver innefatta äkta möten och personliga relationer, utan snarare leder till gemensamma erfarenheter och reaktioner. Att tillhöra en social grupp eller att vara social innebär således inte att en väsens- relation nödvändigtvis utvecklas mellan de människor… Fortsett å lese Social?!

Det mellanmænskliga

Ær du den som har verktyg før att ge dig ut från din hemmastrand och bygga en bro øver till en annan mænniska? Har du den ramp på din sida som krævs før att ta emot den andre vid førfrågan? Det handlar om mellanmænskliga førmågor før møjligheten att skapa relation till en annan mænniska. Den… Fortsett å lese Det mellanmænskliga

Mental rörelse

Att vara mentalt rörlig handlar i grunden om trygghet. Att skapa sin egen trygghet handlar om att både kunna sätta gränser och att ha förmågan att överskrida gränser utifrån egen reflektion och eget övervägande. Det som kallas mentalisering dvs. att se sig själv utifrån och andra inifrån är viktigt för att skapa den egna reflektionen… Fortsett å lese Mental rörelse

motsatser

Att tro sig ha antingen rätt eller fel tycker jag mig ha upptäkt är vare sig eller. För det mesta ser livet ut som så att jag har en aning men det är vare sig helt rätt eller totalt felaktigt. Gråzonerna är de intressanta. Människor som tror sig ha rätt blir ofta mycket irriterade över… Fortsett å lese motsatser