Expert

https://psykologisk.no/2020/07/hvem-blir-eksperter/

Denna artikel i Psykologiskt.no behandlar vad som känneteknar och vad som krävs som människa för att bli expert inom ett område. Artikeln betecknar främst ett professionellt område, där jag kan se att detta gäller också människan som sådan. Hur blir jag expert på mig sjäkv och vad känneteckanr den som låter sig själv mogna och utvecklas på ett sådant sätt.

Enligt artikeln handlar det om fem faktorer att ha för ögonen. 1)Träning med fokus. 2) Passion för det jag håller på med. 3) Stor vilja till att nå egna uppsatta mål. 4) Ett positivt tankesätt. 5) Att ha goda andra runt sig.

Jag sammanliknar detta med mognadssteg som kan erfaras som i ex. Maslows pyramid där högre trappsteg som självrealisering och transcendens enligt Homburger Eriksson innebär en expertkunskap om sig själv. Innebörden för människan är att kunna vara sann och ärlig för sig själv och utgöra stöd för andra.

%d bloggere liker dette: