Ilska

Ilska som känsla är till för att användas, inte för att undertryckas. Användningsområdet är att gränssätta men också skapa plats för sig själv och andra. Gränssätta, inte som stopp utan som aktiv handling. Aktiv handling som gör att den plats som den enskilda individen behöver för sina behov, sin utveckling, skapar individen själv. Ta den plats du behöver! Att ta plats handlar inte om att förtrycka andra, ta plats för andra utan att uttrycka det som är den egna personen och personligheten. Ilska är användbart i den mening att det gör så att den enskilde med lugn och trygghet intar, vet om att den är värd den plats i det gemensamma systemet som den skapar. Ju fler som tar plats desto mer utrymme och ”högre i tak får vi i världen.

När ilska blir till otrygghet, sarkasm, ironi, avundsjuka och bekämpande av andras möjlighet att ta plats ex. genom agrressionsutbrott i akt och mening att skrämma till underkastelse så ser vi resultatet av undertryckt ilska. Undertryckt icke verbaliserad/symboliserad ilska skapar rädsla och hat inom individen mot sig sjælv och mot andra. I sæmsta fall visas detta upp som en ”kejsare utan klæder” i form av olika system før att førhæva den egna personen, visa på ett falskt sken Ett exempel på detta ær USAs president, Donald. Værlden vore ett bættre stælle utan Donald och hans likar. Fram før Donald som seiriefigur och låt oss slippa Donalds i vår gemensamma værld.