Medel eller mål?

Hur tænker du och bemøter dig sjælv och andra? Som medel eller mål? Frågan ær av størsta relevans då skillnaden i sættet i att bemøta avgør om vi kan hjælpas åt i en værld som vi har gemensam eller om du ær du och jag ær jag utan mænskligt utbyte.

Mitt synsætt ær att alla mænniskor ær mål i sig och dærmed inte till før andra att utnyttja som medel før något hen vill ha men inte kan åstadkomma sjælv. Att utnyttja andra som medel innebær en objektsyn, att se andra som ting. Ting att gøra som jag vill med, som om jag ægde dig. Synsættet i sig avsløjar att den som agerar som om den ægde andra i næsta stund sjælv gør sig till objekt før andra att utnyttja. Beslutet ligger inte hos mænniskan i sig utan kan førflyttas efter behag liksom ansvaret. Sjælvbedrægeri byggt på sjælvhat.

Att se mænniskan som mål i sig ær subjektsyn. Varje mænniska æger sig sjælv och betæmmer i sitt eget liv. Med det føjler ansvar, samvete, ånger och då vi bær oss dumt åt førståelsen att jag har gjort dig illa. Ska vi samarbeta, få till en gemensam værld måste den førførdelade gottgøras. Ordet før gottgørelse ær FØRLÅT! Før ett førlåt med innehåll, innebørd krævs sjælvkænsla byggd på kærlek.

%d bloggere liker dette: