Social?!

Martin Buber, min husfilosof, gör skillnad mellan det sociala och det mellanmänskliga och menar att det sociala inte nödvändigtvis behöver innefatta äkta möten och personliga relationer, utan snarare leder till gemensamma erfarenheter och reaktioner. Att tillhöra en social grupp eller att vara social innebär således inte att en väsens- relation nödvändigtvis utvecklas mellan de människor som ingår, vilken Buber menar är det mellanmänskligas grundläggande fundament genom vilken vi människor verkliggörs och formas som individer. Att bli till fullo medveten om vem en människa verkligen innerst inne är handlar om att se hennes yttranden, handlingar och förhållningssätt som hennes unika väsen istället för att göra henne till föremål för egna funderingar och iakttagelser. Det innebär att låta bli att göra henne till ett objekt, ett det. Om Det–världen präglar människans förhållningssätt innebär det i sammanhanget också att hon främmandegörs för både andra och sig själv. En Jag–Du – relation mellan de interagerande individerna är en förutsättning för skapandet av starka och intakta sociala band.

Stör mig inte, jag är social är något jag ofta möter. Människors uppfattningar om att vara social är ofta det ytliga, det fördolda, att följa med, att hålla sig utanför den inverkande och påverkande. Så synd, då det äkta mötet mellan två människor där båda är närvarande och beredda att vilja varann något är det som skapar Mig och Dig samt upprätthållandet av ett socialt sammanhang.

%d bloggere liker dette: