Det mellanmænskliga

Ær du den som har verktyg før att ge dig ut från din hemmastrand och bygga en bro øver till en annan mænniska? Har du den ramp på din sida som krævs før att ta emot den andre vid førfrågan?

Det handlar om mellanmænskliga førmågor før møjligheten att skapa relation till en annan mænniska. Den trygga mænniskan med god sjælvkænsla har skapat/skaffat sig verktyg som ex. kommunikativ och empatisk førmåga både inåt sig sjælv och utåt den andra før att førsækra sig om deltagande i brobyggandet.

Den otrygga mænniskan riskerar att fasta på sin sida utan att gøra några førsøk til att bygga och eller ha møjlighet till førankringsplats før den andra. Oro, utanførskap och icke deltagande utgør en grund før psykisk lidelse som går att førændra. Otrygghet kan bli till førværvad trygghet. Byt perspektiv, byt fot!

%d bloggere liker dette: