Mental rörelse

Att vara mentalt rörlig handlar i grunden om trygghet. Att skapa sin egen trygghet handlar om att både kunna sätta gränser och att ha förmågan att överskrida gränser utifrån egen reflektion och eget övervägande. Det som kallas mentalisering dvs. att se sig själv utifrån och andra inifrån är viktigt för att skapa den egna reflektionen som leder till mental rörlighet.

Värme är kärlek, hat kyler!

%d bloggere liker dette: