motsatser

Att tro sig ha antingen rätt eller fel tycker jag mig ha upptäkt är vare sig eller. För det mesta ser livet ut som så att jag har en aning men det är vare sig helt rätt eller totalt felaktigt. Gråzonerna är de intressanta.

Människor som tror sig ha rätt blir ofta mycket irriterade över att behöva ha fel och här ser jag i mitt yrke otaliga försvar för att slippa ha fel. Är det så farligt att ha fel? Att tro sig om att ha rätt uttrycker en brist på nyfikenhet som förhindrar insikten att inte veta är det som stimulerar till att ta reda på mer. Handlar det dessutom att inte vilja ha reda på mer om andra människor, vara den som vet och demonstrerar makt, ja då är vi inne på omänsklilghet istället för livets lärande med andra människor.

Att inte ha förmåga att vara nyfiken på andra människor handlar om otrygghet, en rädsla för närhet. Följden blir mörker, inneslutenhet i sig själv. Ljuset kommer med upplysningen från den andra. Som människor behöver vi både ljus och mörker. Att kunna stå i sig själv och tillsammans med andra

%d bloggere liker dette: