Pizza till alla

Enligt mitt sätt att se så finns bitar till alla alltid. Det gäller att förstå världen och andra männiksor på det viset att de allra flesta är goda och givmilda som människor. Jag vet att långt fler är rädda för sig själva och de egna fantasierna utifrån att ha gjort erfarenheten om mänsklighet som ond. Ond som otrygg i en tid då det inte var möjligt att ta hand om sig själv i förhållande till en människa som övergav, en otrygg anknytning som barn. Som följer en mäniska genom livet om inte förståelsen finns att titta efter vem som kan hjälpa till att förvärva trygghet senare i livet. Det finns trygghet/pizza till alla. Det krävs att sluta puzzla och våga äta av pizzan som erbjuds överallt. Det krävs att våga släppa försvar mot närhet för att förstå att medmänsklighet finns överallt där jag visar min egen mänsklighet. Mänsklighet som i Jag och jag ser Dig som i Du. Vi är enskilda men vi kan dela på pizza.