Tillit

Tillit, ja vad menas med det? Jag lutar mig mot Homburger Erikssons utvecklingteori där tillit beskrivs som ett stadie i utveckling till psykisk mognad. HE menar att människan antingen lyckas eller misslyckas med uppgiften som ligger i varje stadie och kan på så sätt gå vidare till nästa eller stagnera. Grundtillit eller misstillit är tidigt i ett barns liv. Från begynnelsen fram till ett och ett halvt år. Att skaffa sig och ha tillit till sig själv och andra innebär i barnaår att ha en förälder som går att lita till. På så sätt skaffar sig barn tillträde till nästa stadie som är självständighet eller tvivel därom.

Att sakna en pålitlig förälder innebär att barnet inte lär sig tillit och innebörden är avsaknad av utvecklingspotential i resten av livet i värsta fall, «det finns grader i helvetet». Som tur är finns idag BVC som förhoppningsvis bryr sig då de ser att något inte fungerar i samspelet mellan barn och vårdnadshavare. Förskola öppen och åldersintegrerad. De flesta barn finns också i ett sammanhang på dagis med utbildad personal. Det ska finnas hjälp att få!

Det fina med människan som jag uppfattar utveckling är att vi är dynamiska. Det som inte varit möjligt tidigt kan bli möjligt senare i livet med nyinlärning. Tillit är vägen, det krävs mod och är ömtåligt, läskigt. Flytta sig från komfortzon/försvar till nyinlärning där allt inte är självklart som förut. Och därifrån till utveckling… Spännande och otroligt utmanande! Psykodynamisk psykoterapi är en möjlighet för dig som vill.