Att hantera härskartekniker

Att hantera härskartekniker handlar om att tryggt hantera sig själv.

Ordet härskartekniker myntades av psykolog och filosof Ingjald Nissen i boken Psykopatenes Diktatur 1945, där han menar att psykopati var grunden till nazismen och dess övertagande av Tyskland vid andra världskriget. Socialpsykologen Berit Ås gjorde redan på sjuttiotalet begreppet härskartekniker känt för allmänheten då hon skrev om dem i kvinnolitteratur som ett manligt förtryck av kvinnor i exempelvis situationer som den hon själv befann sig i, nämligen som stortingsrepresentant. Dessa har senare utvecklats av många och på flera olika sätt.

Nedan visar jag på fyra olika tekniker och hur det är möjligt att hantera dessa. Vanligt på arbetet men också i andra relationer.

1. Uteslutningsmetoden

– Att medvetet utestänga någon i sammanhanget, såsom på ett möte där talaren endast vänder sig till vissa utvalda personer istället för till hela gruppen. När du får ordet börjar talaren gäspa, bläddra i papper eller måste plötsligt gå ut och ta ett viktigt telefonsamtal.

Så hanterar du det: Var uppmärksam på ditt eget kroppsspråk. Håll dig lugn, nicka, le och ställ intresserade frågor istället för att se sårad eller frustrerad ut. Försök smidigt att ta dig in i samtalet. Verkar ingenting du gör hjälpa är du tyvärr i detta läge ganska utsatt, så länge du inte får hjälp utifrån av till exempel andra kollegor som kan inkludera dig i gemenskapen.

  1. Martyrmetoden

– Där en person bemöter dina professionella synpunkter eller konstruktiva kritik med att gå in i martyrskap och ge dig skuldkänslor. ”Jaha, jag förstår precis. Du tycker alltså att jag är värdelös och inkompetent”. Då är det lätt att man känner behov av att släta över sin kritik eller svara att ”nej, nej det var absolut inte så jag menade”.

Så hanterar du det: Avbryt vänligt martyrleken genom att lugnt och sakligt upprepa kritiken istället för att falla in i medlidande. Säg ”Vad jag menar är att…” och ge inte personen vidare uppmärksamhet för sina känslostormar.

  1. Stereotypmetoden

– Du blir generaliserad efter utseende, kön, sexuell läggning eller hudfärg. Du blir som homosexuell man kanske tillfrågad om inredning trots att du aldrig visat intresse för ämnet, eller blir som kvinna tilldelad typiskt ”kvinnliga” arbetsuppgifter och tvingas på så sätt uppfylla en stereotyp.

Så hanterar du det: Ditt bästa försvarsmedel är att ställa nyfikna frågor. ”Vad intressant, får jag fråga vad det beror på att du ber just mig?” eller ”Hur kommer det sig att du gav just den här arbetsuppgiften till mig?”

  1. Självförvållad härskarteknik

– Att du omedvetet förringar dig själv inför andra. Till exempel när du osäkert säger ”eh, jag har en liten snabb fråga här bara”. 

Så hanterar du det: Bli medveten om problemet och börja arbeta aktivt med din egen retorik. Skala direkt av alla nedvärderande eller förringande kommentarer om dig själv och säg istället utan omskrivningar och utan att ursäkta din existens ”Jag har en fråga”.

Blir du utsatt för en härskarteknik, ska du ta det med ro.

– Bli inte arg eller ledsen när du blir utsatt utan fråga istället vad tanken var med det de sa eller gjorde. Eftersom de flesta som utövar härskartekniker är omedvetna om det, är nyfikenhet ofta det bästa vapnet.  Du hanterar dig själv och den som har behov att utöva härskarteknik får frågan från dig och får börja fråga sig själv; Varför har jag behov av att göra på detta viset?