Självkänsla, självförtroende och självbild

https://www.1177.se/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Kriser-och-svarigheter/Sjalvkansla/

 

Jag har skrivit om det förr, självkänsla, självförtroende och självbild, men gör det igen. Det kan inte nog betonas hur viktiga vi är som vuxna runt ett barn för att barnet skall utveckla en stabil självkänsla och med det förtroende för sig själv att klara av uppgifter i livet.

Med det inte sagt att den som har självförtroende alltid har självkänsla i parietet med varandra. Vi har alla träffat den som tror sig om det mesta men som i motgång blir helt förkrossad. Kanske också vanligen arg på sig själv men ger någon i omgivningen skulden. Den ömma tån, den bristande självkänslan tål inte ljuset, som kungens nya kläder när det visar sig att han var naken. Alla spelar med i kungens parodi men det lilla barnet ser verkligheten och benämner den.  Verkligheten emellan oss människor som om personen i fråga höll sig till den, skulle göra att hen kunde få hjälp och därmed hjälpa sig själv i förlängningen.

Det är här som jag förstår det som att barn behöver oss vuxna som kan hjälpa oss själva, för den som hjälper sig själv kan också hjälpa andra. En sund känsla för sig själv med ett förtroende att både erkänna att detta kan jag inte eller att det här tror jag mig om. Se barnet, möt barnet, älska barnet, fostra och frustrera barnet allt i den ordning och mängd som det finns behov av. Det är en stor konst som minsann inte är lätt, men vem har sagt att det skall vara lätt. Med självkänsla finns möjlighet för att anta utmaningar med självförtroende och en verklighetstrogen självbild intakt över tid.

En självbild lik den i ögat av den andra. Lite dum och lite klok, allt i en god förening.