Stress borde utlösa brandlarmet likväl som brand i «bygget»

https://www.va.se/nyheter/2015/09/24/stressdoktorn/

Denna artikel i en affärstidning belyser väl vad stress kan handla om och hur företagsvärlden kan ta sig an ett stort problem för många människor idag. Om vi nu inte är chefer så är det många som arbetar på dessa arbetsplatser och som kan ta med sig lite tips till arbetsplatsen. Kanske någon finns som arbetsplatsombud, fackligt vald etc. Och inte minst, DU vad DU kan tänka på för dig själv och dina arbetskamrater.

  1. Utbilda chefer i att förstå processer och höja medvetenheten i ledarskapet om vikten av återhämtning.
    2. Avsätt tid för att spegla vardagens stressprocesser och pröva exempelvis livscaféer – en slags förlängd kafferast.
    3. Genomför övningar för att upptäcka tidiga varningssignaler ungefär på samma sätt som att företag tränar på hur man ska agera vid brandlarm eller livräddning.
    4. Vid leverans belöna teamet med ledighet så att det hinner ladda batterierna inför starten av nästa leverans. Människor tål hög arbetsbelastning bara det finns tid för återhämtning