Ångest

Ångest

Ångest uttrycker sig i kroppen som känsla av oro, rädsla, panik och är något mycket obehagligt men inte farligt. https://psykiskhelse.no/angst  https://psykologisk.no/2015/09/ti-rad-til-deg-som-har-angst/ Få känslor är så starka som just rädsla och behandling av ångest är framgångsrik i det att psykoterapeuten inte utsätter eller utövar påtryckning på patienten utan i samarbete finner lösningar på den problematik som patienten vittnar om. Kroppen reagerar automatiskt på en lagrad erfarenhet FARLIGT och svarar med flykt, slåss eller vill bara lägga sig ner och dö. Följderna är ofantliga i dagligt liv i form av tappad tilltro till sitt eget jag och en fångenskap i nuet.

På den vägen är det också av vikt att rent kognitivt förstå den fysiologiska processen i kroppen som ger ångestsymtom. http://reliawire.com/top-15-symptoms-anxiety-mistaken-conditions/ Att ångest inte är farligt går att säga då vi vet att det är det sympatiska nervsystemet som ger sig tillkänna och inte hjärtinfarkt eller något annat livshotande. Sympatikuspåslag måste till då vi skall utföra något som kräver kraft dvs. att hjärta och lungor jobbar på och inte tar paus. Men vanligtvis är det inte så att vi skall springa, slåss eller något annat energikrävande utan något helt vardagligt, och ibland också obegripligt som anfaller oss och gör oss rädda.

I samarbete med terapeuten kan patienten lära sig känna in och hantera känslor av rädsla/ångest. Våga skaffa sig nya erfarenheter av vad som är hjärnspöken och hur situationer kan tacklas.  Det kan handla om att bekanta sig med och stå ut med ångest. Fråga sig vad som för tillfället är farligt och ger denna känsla av oro, rädsla eller rent av panik. Att hejda sig en smula är att inte fångas i nuets måsten med automatik. Börja styra den egna skutan och lösa de problem som dyker upp utan rädsla att inte duga, ha tillstånd till eller klara av. http://assets.csom.umn.edu/assets/82961.pdf Då rädsla driver kroppen som ångest tar psyket till försvar som får att hjärnan att tappa förmågan till relevant tänk. Försvar gör att omdömet sviktar och människan reagerar i situationer på ett dysfunktionellt sätt. Att utgå från den egna känslan är kompassen i livet och när själv överges i tron att det jag vill är FARLIGT!! Då är vi fångar i nutid och tappar förmågan att se in i och ha önskningar mot en framtid.

Hjälp till att förverkliga drömmar? Ring 92 45 65 56