Siste poster fra bloggen

Vi är våra relationer

Som barn är vi alla helt beroende av de vuxna människor som omger oss. Vanligtvis handlar det om våra föräldrar och efter tidig barnaålder handlar det också om andra vuxna som ser och möter oss. De barn som av sina föräldrar inte blir sedda och mötta för de de är, måste anpassa sig till föräldern… Fortsett å lese Vi är våra relationer

Expert

https://psykologisk.no/2020/07/hvem-blir-eksperter/ Denna artikel i Psykologiskt.no behandlar vad som känneteknar och vad som krävs som människa för att bli expert inom ett område. Artikeln betecknar främst ett professionellt område, där jag kan se att detta gäller också människan som sådan. Hur blir jag expert på mig sjäkv och vad känneteckanr den som låter sig själv mogna… Fortsett å lese Expert

Kärlek och hat

Kärlek är den mogna varianten av hat enligt ex. Freud och eller objektrelationsteori, som jag förstår det. Enligt Freud föds vi med dödsdrift inom oss dvs. hatet har fritt spelrum vilket vi kan se med mycket tidiga personlighetsstörningar som riktar hat fra. mot sig själva. Att inte duga, kunna hjälpa sig själv föder ilska och… Fortsett å lese Kärlek och hat